Terminoloxía

a necesidade da colaboración

Manuel González González, María-Dolores Sánchez-Palomino, Inés Veiga Mateos (eds.).

Na actual sociedade da información e da comunicación a terminoloxía deixou de ser competencia exclusiva das actividades profesionais para traspasar fronteiras lingüísticas e sectoriais. Así, a terminoloxía non se dirixe só aos especialistas, senón que cada vez con máis frecuencia se teñen en conta os usuarios finais na designación dos novos produtos desenvolvidos.

A través das achegas de diversos colaboradores de recoñecido prestixio afóndase nos distintos aspectos teóricos e prácticos da terminoloxía e reivindícase a importancia que esta adquire no desenvolvemento científico, económico e social. Este volume permite coñecer distintas abordaxes a esta materia, con especial atención ao tratamento da variación denominativa e conceptual, a xestión da terminoloxía nos ámbitos profesionais e a súa transferencia a comunidades lingüísticas diferentes. En todas elas destaca o seu enfoque comunicativo e a orientación colaborativa, esenciais para que os termos poidan cumprir a súa función social.

Ficha técnicaEditor/es
Año: 2018
Páginas: 480 pages
Formato: 24 cm.
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-16922-87-1
Precio: €48,00


Materias

Lengua gallega
Actualidad - XXI
España

Manuel González González es catedrático de Filología Románica en la Universidad de Santiago de Compostela. Director de TERMIGAL (Servizo de Terminoloxía Galega) y coordinador científico del Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades. Coordina los Seminarios de Lexicografía y de Terminología de la Real Academia Galega, es director del Dicionario da Real Academia Galega y autor de diversos diccionarios y vocabularios de lenguas de especialidad, así como de un buen número de trabajos sobre lexicografía.

María Dolores Sánchez Palomino es doctora en Filología Románica por la Universidade de Santiago de Compostela y profesora titular en la Universidade da Coruña. En el ámbito de la lexicografía ha publicado numerosos artículos y libros y ha sido coautora de los diccionarios monolingües de la Real Academia Galega. Destaca asimismo su trabajo en la dirección de proyectos de investigación. En la actualidad coordina el Grupo de Estudios Románicos y Comparados (ROMANYCOM) y la Red de Lexicografía (RELEX).

Inés Veiga Mateos es licenciada en Traducción e Interpretación y ha completado el Máster de Terminología de la Universitat Pompeu Fabra y el Máster Universitario en Elaboración de Diccionarios, impartido por la UNED y la Universitat Autònoma de Barcelona. Trabaja actualmente en el Servizo de Terminoloxía Galega (TERMIGAL), en donde se encarga de la coordinación del servicio de consultas y del banco de términos TERGAL, además de participar en la elaboración de proyectos de terminología sistemática.

Índice

Introducción
Obras relacionadas

Cuestiones de morfología léxica / Cristina Buenafuentes, Gloria Clavería, Isabel Pujol (eds.).

Lexicografías iberorrománicas: problemas, propuestas y proyectos / María Teresa Fuentes Morán, Reinhold Werner (eds.)

Historia del léxico : perspectivas de investigación / Gloria Clavería Nadal ... [et al.] (eds.)

Nuestras palabras : entre el léxico y la traducción / María Teresa Fuentes Morán, Jesús Torres del Rey (eds.)